• Liên Hệ

    Địa chỉ: Số 117-119, Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, Đường Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Email: customercare@hrtc.edu.vn
    Số điện thoại: (08) 73022 888
    Số fax: (08) 62914 745

  • Xu hướng tìm kiếm

  • Đăng ký nhận bản tin

logo