Liên hệ

LNH Human Resource Training and Consulting


 customercare@hrtc.edu.vn
 Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Đường Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
 (08) 73022 888
 0903 920 484
 (08) 62914 745
 http://hrtc.edu.vn
* Bắt buộc điền
 • Liên Hệ

  Địa chỉ: Số 117-119, Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, Đường Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Email: customercare@hrtc.edu.vn
  Số điện thoại: (08) 73022 888
  Số fax: (08) 62914 745

 • Xu hướng tìm kiếm

 • Đăng ký nhận bản tin

logo