Hình ảnh hoạt động

21/12/2022

[2238] Phối hợp với Tập đoàn Gelex tổ chức chương trình “Kỹ năng Tạo động lực làm việc cho nhân viên” tại Hồ Chí Minh

Tạo động lực cho nhân viên – con đường duy nhất để giúp cho quản lý, lãnh đạo thành công.
Một trong những nhiệm vụ của lãnh đạo và quản lý là: xây dựng mục tiêu, chiến lược và dẫn dắt nhân viên để cùng mình đạt được mục tiêu, chiến lược đó. Để có thể thực hiện được nhiệm vụ đó, để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra thì “có 2 anh Lực rất quang trọng” mà mỗi lãnh đạo, quản lý phải làm thật tốt:
1. Năng lực: Bạn hãy tưởng tượng xem, bạn đặt chỉ tiêu cho nhân viên là phải đạt đến điểm 9- 10, trong khi năng lực của nhân viên thì chỉ đang là điểm 3-4. Vậy làm sao một người nhân viên với năng lực điểm 3-4 lại có thể hoàn thành nhiệm vụ ở điểm 9-10. Như vậy, cách để giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bạn phải giúp nhân viên nâng cao năng lực của bản thân họ. Nâng cao năng lực chính là: giúp nhân viên có thái độ tích cực hơn + giúp nhân viên nâng cao kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, thị trường, tri thức + giúp nhân viên ngày càng có những kỹ năng sắc và bén hơn + giúp nhân viên có phẩm chất tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này sẽ có được khi lãnh đạo, quản lý dành thời gian đào tạo cho nhân viên hoặc tổ chức các chương trình đào tạo để phát triển năng lực cho nhân viên.
2. Động lực: Nếu có năng lực mà không có động lực thì nhân viên vẫn chưa thể hay rất khó hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý giao. Do vậy, bạn cũng phải biết và có cách tạo động lực cho nhân viên. Muốn tạo động lực thì bạn phải làm thật tốt 2 nguyên tắc sau đây
• Tạo động lực là một sự tác động liên tục không ngừng nghỉ từ khi nhân viên bắt đầu cho đến khi kết thúc một công việc, nhiệm vụ nào đó mà bạn giao cho họ
• Để tạo động lực làm việc cho nhân viên thì quản lý, lãnh đạo cần thực hiện:
– Tìm hiểu Mục tiêu của nhân viên?
– Phân tích, chia sẻ với nhân viên: khi làm tại tổ chức và với người quản lý lãnh đạo thì chúng ta sẽ làm gì cụ thể để giúp cho họ đạt được Mục tiêu của họ.
“ Hai anh Lực” này chính là 2 yếu tố rất quan trọng sẽ dẫn dắt đến việc nhân viên có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không.
Kết thúc chuyên đề Tạo động lực làm việc cho nhân viên dành cho hơn 40 anh, chị là lãnh đạo, quản lý các công ty thành viên phía Nam của tập đoàn Gelex Việt Nam. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng các anh, chị rất nghiêm túc và nhiệt tình tham gia.
Cảm ơn ban lãnh đạo của tập đoàn, cảm ơn HR của Gelex VN đã tin tưởng mời giảng viên HRTC tham gia và cảm ơn tất cả các anh, chị học viên đã đồng hành và tạo nên một ngày đào tạo thật tuyệt vời!
Một số hình ảnh hoạt động trao đổi chia sẻ của lớp học:
Thư giãn giữa giờ:
Kỷ niệm cùng lớp:
Chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex cùng các anh chị học viên đã tin tưởng và tạo điều kiện để HRTC được chia sẻ và đào tạo cho nguồn nhân lực của Gelex, yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp trong nước.

___HRTC___