Hình ảnh hoạt động

14/03/2023

[2303] Tiếp tục đồng hành với Tập đoàn Gelex tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo nền tảng tại Hà Nội

Thái độ sống là gì ????
Thái độ sống là một sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người, nó có thể đúng hay sai lầm, tuỳ thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, trong khi người tiêu cực luôn nhìn đời bằng con mắt chán chường, bi quan, thất vọng. Và kết quả tận cùng của hai thái độ đó sẽ cho sự khác biệt về kết quả. Hãy xem một vài biểu hiện cụ thể của hai thái độ sống này:
+ Người có thái độ sống tiêu cực luôn nghĩ: “Tôi không thể”, “Khó quá tôi làm không được; trong khi người có thái độ sống tích cực luôn nghĩ: “Tôi có thể” và “Tôi sẽ làm được cho dù khó”.
+ Người có thái độ sống tiêu cực luôn cảm thấy khó khăn, phức tạp khi giải quyết vấn đề và họ luôn tìm lý do để biện minh, để không làm; còn người có thái độ sống tích cực luôn tìm kiếm các giải pháp tốt để để có thể thực hiện.
+ Người có thái độ sống tiêu cực đi tìm và không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác, không tin vào sự thay đổi; còn người có thái độ sống tích cực tìm thấy những điều tốt đẹp của người khác và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến theo hướng tốt hơn.
+ Người có thái độ sống tiêu cực chú tâm đến những mất mát và nuối tiếc những gì họ đã cho đi; còn người có thái độ sống tích cực quan tâm đến những gì đem lại hạnh phúc, hài lòng cho bản thân cũng như cho những người xung quanh.
+ Người tiêu cực chỉ nhìn thấy các giới hạn, luôn gán mình vào các lối mòn, quy định, khuôn khổ và luôn lấy đó làm lý do cho những gì mình không muốn làm, không làm được; còn người tích cực luôn nhìn ra được các khả năng và tìm ra con đường chưa thành lối.
Vậy đến đây bạn có thể đánh giá được mình thuộc nhóm người thái độ sống nào?
Kết thúc một ngày chia sẻ dành cho 40 anh chị học viên là Lãnh đạo, Quản lý của Tập đoàn Gelex (Gelex Group- https://gelex.vn). Với chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo nền tảng trong chuỗi chương trình phát tiển năng lực lãnh đạo cho quản lý, lãnh dạo của tập đoàn. Qua ngày làm việc, các học viên đã được chia sẻ những năng lực cốt lõi của một lãnh đạo, những nguyên tắc quan trọng để dẫn dắt một đội nhóm làm việc hiệu quả, những công cụ cho một nhà lãnh đạo để phát triển đội nhóm, doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.
Cảm ơn tập đoàn Gelex, cảm ơn ban lãnh đạo, cảm ơn phòng quản trị nguồn nhân lực, bộ phận đào tạo của Gelex luôn tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất cho Giảng viên HRTC được tiếp tục đồng hành với dự án phát triển năng lực lãnh đạo của tập đoàn.
Một số hình ảnh hoạt động của lớp học:
Hình ảnh trao đổi chia sẻ thực hành:
Hoạt động nhóm:
Kỷ niệm cùng lớp:
Chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex cùng các anh chị học viên đã tiếp tục tin tưởng và tạo điều kiện để HRTC được tiếp tục chia sẻ và đào tạo cho nguồn nhân lực của Gelex, yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp trong nước.

___HRTC___