Khách Hàng

Hình ảnh hoạt động

[2308] Khóa đào tạo Kỹ năng Thuyết trình Nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên tập đoàn Norbreeze Collective Asia NCA

Nguyên tắc của việc giao tiếp, trình bày thuyết phục người khác Trong công việc và cuộc sống, chúng ta sẽ phải giao tiếp trình bày với một người nào đó để thuyết phục họ (có thể là người thân, nhân viên, đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè..). Thực tế, có rất nhiều bạn khi […]

02/06/2023 admin

Xem thêm

[2307] Tiếp tục phối hợp với Vinataba tổ chức khóa đào tạo Nâng cao Năng lực Quản lý và Chăm sóc Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Sai lầm “chết người” trong việc vội vàng tìm Giải pháp mà không đi qua việc tìm hiểu nguyên nhân gốc của vấn đề Một trong những điều rất nguy hiểm của chúng ta là : khi đứng trước một sự việc, một vấn đề nào đó, chúng ta thường vội vàng đi tìm giải […]

26/05/2023 admin

Xem thêm

[2303] Tiếp tục đồng hành với Tập đoàn Gelex tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo nền tảng tại Hà Nội

Thái độ sống là gì ???? Thái độ sống là một sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người, nó có thể đúng hay sai lầm, tuỳ thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, trong khi người tiêu cực luôn nhìn đời bằng con mắt […]

14/03/2023 admin

Xem thêm