Khách Hàng

Hình ảnh hoạt động

[2238] Phối hợp với Tập đoàn Gelex tổ chức chương trình “Kỹ năng Tạo động lực làm việc cho nhân viên” tại Hồ Chí Minh

Tạo động lực cho nhân viên – con đường duy nhất để giúp cho quản lý, lãnh đạo thành công. Một trong những nhiệm vụ của lãnh đạo và quản lý là: xây dựng mục tiêu, chiến lược và dẫn dắt nhân viên để cùng mình đạt được mục tiêu, chiến lược đó. Để có […]

21/12/2022 admin

Xem thêm

[2236] – Lớp 3 Kết thúc chuỗi chương trình đào tạo Nền tảng cơ bản về Quản lý, lãnh đạo dành cho Quản lý bán hàng _ Coke Hà Nội

Nếu Lãnh đạo, Quản lý và Doanh nghiệp không thực hiện: Cam kết – Văn hoá- Triết lý thì Doanh nghiệp sẽ thất bại. Vấn đề mà CEO, Lãnh đạo, Quản lý, Doanh nghiệp cần tập trung là xây dựng, triển khai và giữ gìn Cam kết (Mission); Văn hoá (Core Value) và Triết lý […]

14/11/2022 admin

Xem thêm

[2235] Lớp 2_Chương trình nền tảng cơ bản về quản lý, lãnh đạo dành cho Quản lý bán hàng tại Hồ Chí Minh

Chất lượng của tư duy sẽ tạo ra chất lượng cuộc sống Hãy nghĩ về một hạt giống. Nó giống như một điểm sáng bé nhỏ nhưng chứa đựng tiềm năng của sự sống. Suy nghĩ của chúng ta cũng giống như vậy, mỗi suy nghĩ là một hạt giống chờ đợi được nảy mầm. […]

10/11/2022 admin

Xem thêm

[2234] Phối hợp với Coca – Cola Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình Nền tảng cơ bản về Quản lý, lãnh đạo dành cho Quản lý bán hàng tại Đà Nẵng

Nhận thức và Hành động: cặp phạm trù sẽ đưa bạn lên đỉnh cao của sự thành công hay rớt xuống tận cùng của sự thất bại??? Một trong những cặp phạm trù rất quan trọng với mỗi cá nhân chúng ta đó là: Nhận thức và Hành động. Đây là cặp phạm trù đã […]

03/11/2022 admin

Xem thêm

[2233] Tiếp tục phối hợp với Vietcombank tổ chức thành công chương trình “Kỹ năng Huấn luyện và kèm cặp” tại Tây Ninh

Nếu bạn muốn chinh phục một người nào đó thì bạn nên và cần thực hiện 3 điều đầu tiên này: 1. Sự tử tế: Bởi vì bạn đang muốn chinh phục “con người” (chứ không phải là con robot) và nếu nói về con người thì chinh phục “trái tim” sẽ tốt hơn và […]

27/09/2022 admin

Xem thêm