Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

[2233] Tiếp tục phối hợp với Vietcombank tổ chức thành công chương trình “Kỹ năng Huấn luyện và kèm cặp” tại Tây Ninh

Nếu bạn muốn chinh phục một người nào đó thì bạn nên và cần thực hiện 3 điều đầu tiên này: 1. Sự tử tế: Bởi vì bạn đang muốn chinh phục “con người” (chứ không phải là con robot) và nếu nói về con người thì chinh phục “trái tim” sẽ tốt hơn và […]

27/09/2022 admin

Xem thêm

[2229-30] Tiếp tục lớp 5 và 6 của chương trình Nền tảng cơ bản của Quản lý, Lãnh đạo dành cho TSM Coke vùng Hà Nội và North West

Không kiêu căng tự phụ” – Một trong những cách thức giúp quản trị con người hiệu quả Thời Hán Vũ Đế, ở nước Thục có một người tên là: Công Tôn Thuật, tự xưng vương chống lại triều đình. Cùng lúc đó, tộc người Quỳ Ngao ở đất Lũng Tây đang không biết là […]

18/09/2022 admin

Xem thêm