Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

[2229-30] Tiếp tục lớp 5 và 6 của chương trình Nền tảng cơ bản của Quản lý, Lãnh đạo dành cho TSM Coke vùng Hà Nội và North West

Không kiêu căng tự phụ” – Một trong những cách thức giúp quản trị con người hiệu quả Thời Hán Vũ Đế, ở nước Thục có một người tên là: Công Tôn Thuật, tự xưng vương chống lại triều đình. Cùng lúc đó, tộc người Quỳ Ngao ở đất Lũng Tây đang không biết là […]

18/09/2022 admin

Xem thêm

[2226] Khai giảng lớp đầu tiên tại Đồng Nai trong chuỗi chương trình Kỹ năng xây dựng đội ngũ vững mạnh dành cho Vietcombank

Nhân tố cốt lõi của quản lý là: Con người, không quản trị được con người bạn sẽ không làm được điều gì cả…… Cho dù thời đại có thay đổi, cho dù chúng ta đang trong thời đại công nghệ 4.0 nhưng việc quản lý vẫn bắt đầu từ “Quản lý con người” và […]

30/08/2022 admin

Xem thêm